Tábor 2018

Místa označena červeně budou postupně upřesněna a doplněna o další informace.

1. Základní informace

Termín tábora: 28. 7. – 11. 8. 2018
Místo tábora: Kozmice
GPS: 50.6158528N, 14.9328572E
Seznam věcí na tábor:

Přihlášení na tábor: přihlášení probíhá elektronicky pomocí tohoto odkazu do neděle 3.6.2018

Letní tábor je pro nás vyvrcholením celoroční činnosti a je dobré, když se na tábor vydá co největší část z našeho oddílu. Tábor již připravujeme a jsme proto rádi, když zohledníte vaše rodinné dovolené. Na táboře máme možnost dělat věci, na které buď nemáme vhodné prostředí během roku, nebo jsou příliš časově náročné. Na letním táboře tradičně probíhají také sliby nováčků. Programu na táboře vévodí prostředí celotáborové hry, jejíž téma by mělo být odtajněno na Velikonoční robinsoniádě.

Tábor tvoří podsadové stany pro ubytování účastníků, k dispozici máme také jeden velký hangár, otevřenou jídelnu, polní kuchyni a tee-pee.

 

2. Platba tábora

Cena tábora:

 • 3 200,- Kč/celý tábor
 • 2 200,- Kč/jeden týden

Číslo účtu a VS obdržíte v potvrzovacím emailu po přihlášení. Tábor je nutno uhradit do 15.6.2018.

3. Dokumenty k táboru

Odkaz na potřebné dokumenty obdržíte v potvrzovacím mailu.

Účastníci do 15-ti let musí mít:

 • kopii průkazu zdravotní pojišťovny
 • zákonným zástupcem vyplněný a podepsaný dokument „Informace pro zdravotníka a vedoucího“
 • zákonným zástupcem vyplněný a podepsaný dokument „Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu a zdravotníkovi zotavovací akce“
 • zákonným zástupcem vyplněný a podepsaný dokument „Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte“
 • ošetřujícím lékařem vyplněný a podespaný dokument „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“

Účastníci nad 15 let musí mít:

 • kopii průkazu zdravotní pojišťovny
 • zákonným zástupcem vyplněný a podepsaný dokument „Informace pro zdravotníka a vedoucího“
 • ošetřujícím lékařem vyplněný a podespaný dokument „Potvrzení zdravotní způsobilosti práce s dětmi“
 • potravinářský průkaz (pokud budou pracovat s potravinami)

4. Stavba tábora

5. Co byste měli vědět…

Odjezd na tábor

 • Na tábor a zpět pojedeme na jízdních kolech

Návrat táborníků

Bude upřesněno.

Mobilní telefony a ostatní elektronika

Po zkušenostech z minulých let důrazně zakazujeme mít na táboře mobilní telefony, mp3 a jiné přehrávače. Tato elektronika velmi narušuje chod tábora a navíc hrozí ztráta či poškození cenných věcí. Prosíme, abyste respektovali toto nařízení.