Kontakty

Náš skautský oddíl je součástí turnovského střediska Štika, které je samostatným subjektem organizace Junák-svaz skautů a skautek ČR. Řadíme se tak do veliké rodiny světové skautské organizace.

Oddíl má nyní 50 aktivních členů, z nichž 35 je do 15 let. V současné době v oddíle pracují čtyři družiny, které se scházejí  každý týden v klubovně na pravidelných schůzkách. Ty jsou nejen plné her, ale skautky a skauti si také zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě. Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny, v průběhu skautského roku do ní patří jednovícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst. Právě takové výpravy dávají možnost plně rozvinout dětskou fantazii při rozsáhlejších hrách se zajímavým libretem. Objevování tajemných jeskyní nebo hledání pokladů je tou pravou příležitostí k poznání světa kolem nás i sebe sama.

O letních prázdninách vyrážíme na 14ti-denní samostatný oddílový tábor, kde se sami o sebe musíme náležitě a dle předpisů postarat. Většinou si sami tábor postavíme a složíme… V průběhu dne se věnujeme potřebným i zajímavým činnostem, bez nichž by náš tábor nebyl tím pravým letním skautským stanovým táborem.


KONTAKTY:

Vedoucí oddílu:

Ing. Michal Kubánek – 36 let

konstruktér – RESIM, s.r.o.

tel.: +420 732 359 722

e-mail: michal.kubanek#skaut.cz (#=@)

 

 

 

 

Zástupce vedoucího oddílu:

Tomáš Veselý – 19 let

student

tel.: +420 605 063 668

e-mail: piskot#turnov.org (#=@)

 

 

 


Náš areál můžete najít na www.mapy.cz.