NEJBLIŽŠÍ AKCE

Sobota 10.10.2020 Čistá Jizera

23.-25.10.2020 Podzimky
- vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli oddílovou víkendovou výpravu zrušit. Pokud to bude možné, pokusíme se ji nahradit družinovými výpravami.

Sobota 7.11.2020 Vyzvědač

Pátek 4.12.2020 Mikulášské odpoledne
- na Ostrově

Sobota 19.12.2020 Výprava

31.1.-6.2.2021 Zimní tábor na Šumavě

Přerušení činnosti do 3.11.2020

Vzhledem k současnému vývoji a zákazu pohybu volných osob zůstává naše činnost přerušena do (zatím) 3.11.2020.

Na základě usnesení vlády ČR z 8. října 2020 o přijetí krizového opatření jsme, bohužel, nuceni přerušit naši činnost od 9.10.2020 do neděle 25.10.2020. Do té doby se nebudou konat družinové schůzky ani jiné oddílové akce. Ruší se i úklid Jizery naplánovaný na tuto sobotu 10. října. V případě změny Vás budeme neprodleně informovat emailem a na oddílových stránkách.

Komentáře uzavřeny