NEJBLIŽŠÍ AKCE

sobota 21.9.2019 Western

19.-22.9.2019 Celostátní kolo Svojsíkova závodu
- pouze pro Sviště
- v Chrasti u Chrudimy

sobota 5.10.2019 Brigáda na Ostrově a akce Čistá Jizera

sobota 5.10.2019 Hübnerův memoriál
- pouze pro Orly

pátek 18.10.2019 Výoční schůze střediska
- promítání fotek z táborů

sobota 23.11.2019 Výlet s překvapením

sobota 7.12.2019 Středisková Mikulášská

Oblastní kolo Svojsíkova závodu (4.-5.5.2019)

O víkendu 4.-5.5. se v Turnově a jeho okolí konalo oblastní kolo Svojsíkova závodu. Z našeho oddílu se ho účastnili družiny Orlů a Svišťů. Obě družiny se na Ostrově sešly již v pátek večer. Nakoupily si suroviny na jídlo, které měly během závodu uvařit, navečeřely se a postupně šly spát.
V sobotu ráno to vypuklo. Po nástupu jsme se dozvěděli, v kolik hodin budeme startovat. Volný čas do startu trávili kluci hraním frisbee nebo zíráním do telefonů. Na trase závodu, která vedla přes Trávnice, Metelkovy sady, Záholice, lom u Rozumova, Bělou a Struhy čekalo na kluky celkem 9 stanovišť. Zdravověda, příroda, cizinec, vaření, orientace, lanové překážky, historie a skauting, šifry a stanoviště na Ostrově, kde si měla každá soutěžní hlídka pomocí slovního popisu do mapy zaznamenat polohu ostatních stanovišť. Na některých stanovištích se dařilo lépe, na jiných hůře. Po závodě, při kterém byla zima a chvíli i pršelo, jsme si na Ostrově dali horký čaj a polévku a sušili a ohřívali jsme se v klubovně u kamen. K večeři jsme si opekli buřty a při závěrečném nástupu jsme se konečně dověděli, jak jsme dopadli. Z 10 chlapeckých hlídek se Orli umístili na 10. místě. Svišti obsadili stříbrnou příčku a postupují do krajského kola, které se koná 25.-26.5. v Jizerských horách. Po nástupu jsme šli spát, v neděli ráno jsme uklidili klubovnu a rozešli jsme se domů.

Fotky ze závodu naleznete zde.

Komentáře uzavřeny