Křížem Krážem (22.9.2018)

Jako každý rok se i letos, v sobotu 22. září, konala celostátní cestovatelská hra Křížem Krážem. Kde se týmy z celé republiky, letos přes 100, pokouší za 24 hodin ujet co nejvíce kilometůr vlakem a po cestě plnit různé úkoly. Letos v ní byl zastoupen i náš oddíl a to čtveřicí Medvědů. Ti se už v pátek v půl deváté večer sešli na turnovském nádraží, ale už zde nastali první potíže, neboť vlak s Přémou, jedoucím z Malé Skály, získal zpoždění a odjíždějící vlak směrem Mladá Boleslav a následně Kolín stihl jen tak tak.
V Kolíně jsme hru zahájili plněním prvního úkolu a tím bylo vyfotit se s T. G. Masarykem. V Kolíně byla jedna ideální socha jen 2 km od nádraží. Úkol jsme splnili i přes obrovský slejvák a vyrazili ku Praze hned v první hodině soboty. Cestou z Prahy do Plzně jsme využívali prázdného vlaku a pokoušeli jsme se trochu vyspat což, jak jsme zjistili, je možné i v Regionově. Též jsme cestou opět žasli nad praktičností hamaky, neboť jsme zjistili, že ji lze pověsit skoro všude a tím značně zpříjemnit spánek. Brzo ráno jsme v Plzni nastoupili do, naštěstí už, kupéčkového vlaku, kde se dalo prospat mnohem kvalitněji, než li doposavad a dohnat tak náš deficit. V tomto vlaku do Brna jsme strávili pěkných šest hodin, ke konci jsme však museli kvůli výluce změnit dopravní prostředek a dojet do Brna náhradní autobusovou dopravou, kvůli které jsme získali zpoždění, a navazující vlak nám ujel doslova před nosem. Místo truchlení jsme se v Brně naobědvali a příštím vlakem do Olomouce jsme opustili Brno. Trošku už znuděni neustálým ježděním vlakem, jsme vynechali jeden spoj, kvůli čemuž jsme museli změnit plánovanou trasu, a radši jsme se prošli po Olomouci. Během cesty přes Prahu a Hradec jsme si začali zvykat na ubývající kupé a na ubývající počet cestujících a v půl dvanácté večer jsme dojeli do Turnova s ujetými 1 063 km.

Zapsal Piškot

Fotky ze železničního dobrodružství Medvědů naleznete v oddílové galerii a pro zajímavost uvádíme i odkaz na stránky akce Křížem Krážem.

Komentáře uzavřeny