Krajské kolo Svojsíkova závodu v Liberci (16.-18.6.2017)

V pátek 16.6. jsme se vydali vlakem do Liberce. I když jsme měli zpoždění, tak jsme dorazili do skautského střediska v Hanychově první. Po té co jsme si postavili stan a zaregistrovali se, začali přicházet další týmy. Večer jsme si ve stanu naplánovali trasu, kterou půjdeme v sobotu. V sobotu ráno byl nástup a postupně vyslány týmy na závod. Vyrazili jsme jako třetí tým. Na některých stanovištích se nám dařilo a na některých ne. Do skautského střediska jsme dorazili včas. I ve skautském středisku byla různá stanoviště, ta se nám naštěstí povedla všechna. Hned jak jsme všechno splnili, tak jsme se mohli najíst a odpočinout si. Ale ještě jsme dostali na starost jednu družinu pro kterou jsme měli připravený program. A později večer jsme se dívali na videa ostatních družin a obodovávali jsme ta videa. V neděli ráno po snídani byl nástup a vyhlášení. A my jsme neúspěšně skončili na 7. předposledním místě.

Zapsal Hezoun

Na několik fotek ze távodu se můžete podívat v oddílové galerii.

Komentáře uzavřeny