NEJBLIŽŠÍ AKCE

neděle 2.2.2020 Střediskové bruslení
14:45-16:15 na zimním stadionu v Turnově

Výlet na běžkách
- některá sobota v lednu dle sněhových podmínek

7.-14.3.2020 Zimní tábor na Tetřevkách

neděle 15.3.2020 30 let svobodného skautingu v Turnově

pátek 20.3.2020 Skautský ples

sobota 25.4.2020 Sv. Jiří

7.-10.5.2020 Výprava do Plzně

25.7.-8.8.2020 Letní tábor

Svátek Sv. Jiří (26.4.2014)

Před 10. hodinou jsme se společně s ostatními členy střediska sešli na autobusovém terminálu u nádraží, odkud nás objednané autobusy odvezly do žehrovských lesů. Zde jsme se dle věku rozdělili na tři skupiny a ty se dále rozdělily na tři státy: Athény, Spartu a Théby. Během dne putovaly skupiny po čtyřech chrámech, kde je vždy očekával některý z řeckých bohů a bitva s jiným národem nebo plnění zapeklitého úkolu ověřujícího znalosti a schopnost spolupráce.

Odpoledne jsme se přesunuli na louku do Skokov, kde byl uchystán slavnostní oheň. Po zapálení ohně nám Podkovák s Ditou pověděli o Svatém Jiří a jeho odkazu a plnili jsme další úkoly, které nám bozi zadali. Athéna, bohyně moudrosti, vyzkoušela naše znalosti z řecké mytologie. Artemis, bohyně lovu, prověřila naši mušku při házení bot na cíl a bůh války Arés zase naši sílu při přetahování lanem. Mezi plněním jednotlivých úkolů jsme si za doprovodu kytary zazpívali i několik písniček. Po vyhlášení vítězů této vydařené střediskové hry jsme poslali stisk přátelství a vydali jsme se k autobusům, které nás odvezly zpět do Turnova. Nepříznivá předpověď počasí se naštěstí v žehrovských lesích nenaplnila a skvěle jsme si užili teplý slunečný den.

Jako obvykle si také můžete prohlédnout fotky z této akce v oddílové fotogalerii.

Komentáře uzavřeny