NEJBLIŽŠÍ AKCE

Pátek 2.10.2020 Výroční schůze střediska
- vzhledem k současné situaci je akce přesunuta na neurčito

Sobota 3.10.2020 Western

23.-25.10.2020 Podzimky

Sobota 7.11.2020 Vyzvědač

Pátek 4.12.2020 Mikulášské odpoledne
- na Ostrově

Sobota 19.12.2020 Výprava

31.1.-6.2.2021 Zimní tábor na Šumavě

Svátek Sv. Jiří (26.4.2014)

Před 10. hodinou jsme se společně s ostatními členy střediska sešli na autobusovém terminálu u nádraží, odkud nás objednané autobusy odvezly do žehrovských lesů. Zde jsme se dle věku rozdělili na tři skupiny a ty se dále rozdělily na tři státy: Athény, Spartu a Théby. Během dne putovaly skupiny po čtyřech chrámech, kde je vždy očekával některý z řeckých bohů a bitva s jiným národem nebo plnění zapeklitého úkolu ověřujícího znalosti a schopnost spolupráce.

Odpoledne jsme se přesunuli na louku do Skokov, kde byl uchystán slavnostní oheň. Po zapálení ohně nám Podkovák s Ditou pověděli o Svatém Jiří a jeho odkazu a plnili jsme další úkoly, které nám bozi zadali. Athéna, bohyně moudrosti, vyzkoušela naše znalosti z řecké mytologie. Artemis, bohyně lovu, prověřila naši mušku při házení bot na cíl a bůh války Arés zase naši sílu při přetahování lanem. Mezi plněním jednotlivých úkolů jsme si za doprovodu kytary zazpívali i několik písniček. Po vyhlášení vítězů této vydařené střediskové hry jsme poslali stisk přátelství a vydali jsme se k autobusům, které nás odvezly zpět do Turnova. Nepříznivá předpověď počasí se naštěstí v žehrovských lesích nenaplnila a skvěle jsme si užili teplý slunečný den.

Jako obvykle si také můžete prohlédnout fotky z této akce v oddílové fotogalerii.

Komentáře uzavřeny